Vu_The_Vinh
Cờ nhanh: 2005 W7237D467L7205
Cờ chậm: 1792 W918D131L910)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thaonhi128 (1780) Vu_The_Vinh (1808) 31S
2 lose Vu_The_Vinh (1825) thaonhi128 (1763) 34S
3 win Hopduc (1758) Vu_The_Vinh (1811) 43S
4 win Vu_The_Vinh (1796) Hopduc (1773) 46S
5 lose router (1858) Vu_The_Vinh (1810) 26S
6 lose Vu_The_Vinh (1825) router (1843) 96S
7 win Nguahoang123 (1757) Vu_The_Vinh (1811) 20S
8 lose vinhnhi08 (1859) Vu_The_Vinh (1825) 33S
9 lose Vu_The_Vinh (1840) vinhnhi08 (1844) 42S
10 lose Vu_The_Vinh (1856) neverthua (1849) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vu_The_Vinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames