Saigongo
Cờ nhanh: 1879 W8184D222L7826
Cờ chậm: 1675 W19D0L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Saigongo (1864) laquang (1859) 57F
2 win Saigongo (1848) laquang (1875) 32F
3 lose Hungtx (1601) Saigongo (1871) 28F
4 lose Saigongo (1895) Hungtx (1577) 22F
5 win Hungtx (1584) Saigongo (1888) 36F
6 win Saigongo (1874) LangSon2021 (1812) 40F
7 win LangSon2021 (1826) Saigongo (1860) 38F
8 win LiemHyunhtx (1818) Saigongo (1845) 65F
9 win Saigongo (1829) LiemHyunhtx (1834) 15F
10 lose Iwin2017 (1813) Saigongo (1845) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Saigongo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames