Hollywood
Cờ nhanh: 1795 W38D0L19
Cờ chậm: 1917 W1184D197L944)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hollywood (1943) AnNinhQv (2036) 85S
2 lose Hollywood (1979) huynhtrung (1904) 46S
3 win Hollywood (1955) taurus9999 (1829) 40S
4 win NHKH (1962) Hollywood (1921) 55S
5 win Hollywood (1907) Xechaydien (1863) 7S
6 lose quocdoanh (1974) Hollywood (1936) 30S
7 lose photainam (1998) Hollywood (1965) 21S
8 lose quangjp (1951) Hollywood (1981) 26S
9 lose nghiepdaubac (2028) Hollywood (1996) 16S
10 lose Hollywood (2012) nghiepdaubac (2012) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hollywood, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames