Cathy
Cờ nhanh: 2187 W284D29L191
Cờ chậm: 2274 W69D16L37)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw suzhou512 (2253) Cathy (2185) 63F
2 win holuongnie (2151) Cathy (2170) 1F
3 lose VanLyVan (2041) Cathy (2190) 38F
4 win Cathy (2178) VanLyVan (2053) 30F
5 lose bssk5 (2183) Cathy (2194) 70F
6 win Cathy (2178) bssk5 (2199) 36F
7 lose Cathy (2193) DavidD (2199) 23F
8 lose DavidD (2183) Cathy (2209) 31F
9 win jutta (2019) Cathy (2199) 36F
10 lose Cathy (2221) jutta (1997) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cathy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames