timban
Cờ nhanh: 2057 W2571D245L2209
Cờ chậm: 2207 W3140D701L2539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win timban (2199) Akira_Kamiji (1949) 60S
2 win VanThai2020 (1969) timban (2190) 29S
3 win timban (2180) VanThai2020 (1979) 21S
4 win timban (2170) HKU (1995) 11S
5 win HKU (2006) timban (2159) 37S
6 win timban (2147) vuvnbldl (2038) 34S
7 draw vuvnbldl (2035) timban (2150) 79S
8 win timban (2137) sinphan (2048) 77S
9 lose thepdo (2097) timban (2154) 33S
10 lose T_Ma_H_Khong (2401) timban (2163) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timban, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames