timban
Cờ nhanh: 2031 W2534D240L2174
Cờ chậm: 2225 W3046D690L2473)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xuanthuynb (2112) timban (2213) 36S
2 win timban (2200) xuanthuynb (2125) 30S
3 lose sauki_ptk (2276) timban (2229) 46S
4 win vicoma (2156) timban (2200) 42S
5 win chungly11 (2216) timban (2183) 79S
6 win timban (2165) chungly11 (2234) 75S
7 win vuducthanh (1998) timban (2154) 17S
8 win timban (2143) vuducthanh (2009) 37S
9 win khuongdt (1930) timban (2133) 34S
10 lose timban (2143) vinhthinh (2348) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timban, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames