fredow
Cờ nhanh: 1778 W22464D1158L21463
Cờ chậm: 1495 W3D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose michaeltfl (1744) fredow (1795) 78F
2 lose kenkin12 (1674) fredow (1815) 36F
3 win phidaonguyen (1791) fredow (1800) 48F
4 win thiendinh (1895) fredow (1781) 48F
5 lose fredow (1794) thiendinh (1882) 57F
6 win manhhuyen82 (1675) fredow (1782) 46F
7 win fredow (1769) manhhuyen82 (1688) 30F
8 lose Binh57 (1832) fredow (1783) 15F
9 lose fredow (1798) Binh57 (1817) 47F
10 win fredow (1781) nguyenhung80 (1837) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fredow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames