fredow
Cờ nhanh: 1718 W18076D883L17373
Cờ chậm: 1512 W3D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ptchoanghai (1795) fredow (1732) 30F
2 win fredow (1718) kaza (1675) 44F
3 win kaza (1690) fredow (1703) 32F
4 win fredow (1694) CD12345 (1460) 65F
5 win freesw2019 (1796) fredow (1675) 36F
6 lose freesw2019 (1783) fredow (1688) 46F
7 win Giangnam (1688) fredow (1672) 47F
8 lose fredow (1688) Giangnam (1672) 66F
9 lose XnomercyX (1650) fredow (1705) 23F
10 win fredow (1691) giaitri58 (1638) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fredow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames