fredow
Cờ nhanh: 1757 W19616D968L18806
Cờ chậm: 1512 W3D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThangN4 (1879) fredow (1737) 35F
2 lose fredow (1749) ThangN4 (1867) 24F
3 win vu (1752) fredow (1733) 39F
4 win fredow (1716) vu (1769) 26F
5 lose fredow (1733) KIraDuong (1680) 34F
6 lose quocty1995 (1627) fredow (1752) 43F
7 lose fredow (1772) quocty1995 (1607) 26F
8 lose fredow (1784) Phonghaiduon (1889) 56F
9 lose fredow (1799) Xuansang691 (1826) 67F
10 lose fredow (1818) Wonderland (1692) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fredow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames