Messi3979
Cờ nhanh: 1595 W42D3L38
Cờ chậm: 1961 W565D133L514)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose huyhoang833 (2092) Messi3979 (1986) 28S
2 lose trung76ht (1976) Messi3979 (2020) 21S
3 lose Messi3979 (2043) cn1830 (2179) 13S
4 lose kkhan (2212) Messi3979 (2066) 29S
5 lose wowbim (2101) Messi3979 (2097) 23S
6 lose Messi3979 (2127) namteo (2153) 50S
7 win Messi3979 (2102) chehungkts (1992) 47S
8 win Messi3979 (2076) nh (1978) 36S
9 win Messi3979 (2058) kodoithu10 (1832) 48S
10 win Messi3979 (2031) mockiem (1953) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Messi3979, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames