Messi3979
Cờ nhanh: 1579 W66D4L62
Cờ chậm: 2212 W2653D524L2447)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Messi3979 (2182) SMA (2155) 38S
2 lose Messi3979 (2209) vodanh217 (2288) 52S
3 lose Messi3979 (2220) gn30013 (2616) 26S
4 lose Messi3979 (2267) hoangc14 (1987) 71S
5 win trananhkiet (2280) Messi3979 (2233) 71S
6 win Messi3979 (2194) A_kk (2320) 28S
7 lose sisi (2313) Messi3979 (2220) 41S
8 lose Messi3979 (2251) HoangLeDuc (2266) 48S
9 win xuanson107 (2192) Messi3979 (2221) 23S
10 win HoangLeDuc (2244) Messi3979 (2186) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Messi3979, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames