BivhhA72
Cờ nhanh: 2011 W3543D536L3409
Cờ chậm: 1709 W3756D793L3451)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Prudential (1976) BivhhA72 (1726) 23S
2 win BivhhA72 (1712) ANG88 (1649) 71S
3 lose BivhhA72 (1727) airport (1757) 21S
4 win BivhhA72 (1712) HoaThan01 (1705) 52S
5 win HoaThan01 (1721) BivhhA72 (1696) 58S
6 lose BivhhA72 (1706) ad (1786) 30S
7 draw TuanDongLao (1880) BivhhA72 (1702) 43S
8 lose lad1510 (1755) BivhhA72 (1716) 13S
9 lose tanvu (1687) BivhhA72 (1751) 23S
10 draw BivhhA72 (1751) Khactt (1782) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BivhhA72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames