BivhhA72
Cờ nhanh: 2041 W3538D535L3404
Cờ chậm: 1839 W3298D691L3018)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BivhhA72 (1860) hoangsavn (1676) 43S
2 win BivhhA72 (1840) daothach (1644) 55S
3 win BivhhA72 (1816) Vitcon113 (1686) 21S
4 win BivhhA72 (1789) Vitcon113 (1713) 17S
5 win Tapchoi_123 (1770) BivhhA72 (1774) 24S
6 lose BivhhA72 (1791) JNKS (1755) 17S
7 win JNKS (1770) BivhhA72 (1776) 11S
8 lose BivhhA72 (1794) abuu161 (1722) 36S
9 win BivhhA72 (1779) cotuongvui (1752) 18S
10 win cotuongvui (1768) BivhhA72 (1763) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BivhhA72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames