HUY07
Cờ nhanh: 1466 W0D0L2
Cờ chậm: 1916 W9841D2969L10772)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Banglang1976 (1901) HUY07 (1900) 33S
2 win krasi1 (2086) HUY07 (1855) 38S
3 lose bekhoaitay (1849) HUY07 (1871) 26S
4 lose SChung (1876) HUY07 (1887) 37S
5 lose choison (1961) HUY07 (1901) 50S
6 lose Kiem_Vo_Anh (1977) HUY07 (1915) 19S
7 lose HUY07 (1929) Kiem_Vo_Anh (1963) 29S
8 lose HUY07 (1946) vitcondilac (1902) 34S
9 win ThanhTnhN (1879) HUY07 (1932) 33S
10 win HUY07 (1912) DucDuyTP (2072) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HUY07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames