HUY07
Cờ nhanh: 1466 W0D0L2
Cờ chậm: 1927 W9739D2942L10654)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win raw (2019) HUY07 (1908) 30S
2 lose raw (2006) HUY07 (1921) 59S
3 lose HUY07 (1935) Jayden15 (1982) 11S
4 lose aitran (1907) HUY07 (1952) 21S
5 win HUY07 (1937) aitran (1922) 18S
6 win five_diem (1899) HUY07 (1922) 57S
7 win HUY07 (1906) five_diem (1915) 45S
8 win fantasyvn (1933) HUY07 (1889) 69S
9 win HUY07 (1871) fantasyvn (1951) 43S
10 win HUY07 (1852) mayxang2007 (1951) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HUY07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames