quangminh_vn
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1893 W2879D328L1383)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quangminh_vn (1880) tvdong2021 (1807) 49S
2 win tvdong2021 (1821) quangminh_vn (1866) 41S
3 lose quangminh_vn (1898) mtmt408 (1888) 54S
4 lose Dota (1705) quangminh_vn (1943) 75S
5 win quangminh_vn (1923) Dota (1725) 22S
6 win trinhvuhoa (1432) quangminh_vn (1915) 42S
7 win quangminh_vn (1906) trinhvuhoa (1441) 42S
8 win trinhvuhoa (1450) quangminh_vn (1897) 36S
9 win quangminh_vn (1887) trinhvuhoa (1460) 34S
10 lose Docco_cuong (1850) quangminh_vn (1904) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quangminh_vn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames