kimquanlb
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1942 W10889D2046L11379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thinkb4do (1941) kimquanlb (1909) 37S
2 lose tuandialy (2024) kimquanlb (1935) 39S
3 win Thaiuk (1929) kimquanlb (1902) 81S
4 lose kimquanlb (1931) Vitvamco2020 (1976) 49S
5 win kimquanlb (1892) Vitvamco2020 (2015) 19S
6 lose HONGCHUNG (2147) kimquanlb (1910) 80S
7 win QUOCBINH (1976) kimquanlb (1872) 79S
8 win kimquanlb (1841) leechang (1832) 52S
9 win kimquanlb (1806) leechang (1867) 47S
10 win kimquanlb (1766) leechang (1907) 89S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimquanlb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames