kimquanlb
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1934 W12452D2425L13218)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kimquanlb (1903) bat_bai67 (1897) 22S
2 draw kimquanlb (1903) bat_bai67 (1897) 79S
3 draw kimquanlb (1901) gdeng (1941) 64S
4 lose gn30013 (1992) kimquanlb (1929) 27S
5 win kimquanlb (1901) Phong2010 (1845) 60S
6 win kimquanlb (1868) nguyenvanqui (1899) 75S
7 win kimquanlb (1839) venommancer (1803) 48S
8 win cochui (1874) kimquanlb (1803) 68S
9 lose kimquanlb (1833) binh_minh (1861) 31S
10 win kimquanlb (1802) feelife (1795) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimquanlb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames