MINHDUY2007
Cờ nhanh: 1586 W7D0L2
Cờ chậm: 2040 W169D22L145)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win feelife (1964) MINHDUY2007 (2011) 36S
2 draw VivianChow (2133) MINHDUY2007 (2004) 39S
3 win MINHDUY2007 (1960) VivianChow (2177) 18S
4 win KyThuMienTay (2005) MINHDUY2007 (1924) 44S
5 win giaban (1833) MINHDUY2007 (1896) 48S
6 lose MINHDUY2007 (1933) ampq (1846) 30S
7 win Xuangachoi3 (1972) MINHDUY2007 (1897) 49S
8 win MINHDUY2007 (1867) ampq (1848) 36S
9 win trung76ht (2110) MINHDUY2007 (1819) 89S
10 lose thuyha (1831) MINHDUY2007 (1852) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MINHDUY2007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames