bachvy00
Cờ nhanh: 2209 W6255D1154L6609
Cờ chậm: 2195 W9503D2228L9797)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eggking (2177) bachvy00 (2194) 49F
2 lose bachvy00 (2211) eggking (2160) 26F
3 lose ZuiZoi (2169) bachvy00 (2228) 39F
4 lose bachvy00 (2246) ZuiZoi (2151) 42F
5 lose cotuong62 (2290) bachvy00 (2222) 37S
6 win bachvy00 (2233) WuHan (2151) 65F
7 lose hiensi (2258) bachvy00 (2248) 27F
8 win bachvy00 (2231) hiensi (2275) 29F
9 win bachvy00 (2213) Mahathir91 (2299) 32F
10 win bachvy00 (2200) ZuiZoi (2119) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bachvy00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames