bachvy00
Cờ nhanh: 2260 W6679D1236L7083
Cờ chậm: 2211 W9708D2282L10011)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bachvy00 (2292) keankok77 (2280) 40F
2 win bachvy00 (2262) danghdai (2233) 46F
3 lose bachvy00 (2227) nguyenvan100 (2220) 72S
4 win bachvy00 (2212) motminh2019 (2185) 24S
5 win motminh2019 (2201) bachvy00 (2196) 48S
6 win bachvy00 (2181) Vanduc (2163) 23S
7 win Vanduc (2179) bachvy00 (2165) 96S
8 lose Du (2304) bachvy00 (2190) 50S
9 win bachvy00 (2168) phuchuy123 (2408) 73S
10 win bachvy00 (2153) VO_DANH_1987 (2122) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bachvy00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames