bachvy00
Cờ nhanh: 2244 W5435D1035L5724
Cờ chậm: 2282 W9280D2165L9558)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bachvy00 (2297) soWhat (2308) 37S
2 win soWhat (2325) bachvy00 (2280) 58S
3 win bachvy00 (2245) Hoakh (2299) 41S
4 lose bachvy00 (2276) DIEMTRAN (2275) 40F
5 draw eggking (2349) bachvy00 (2272) 69F
6 lose congki (2298) bachvy00 (2275) 60S
7 win Totden4321 (2199) bachvy00 (2261) 36S
8 win bachvy00 (2246) Totden4321 (2214) 20S
9 lose bachvy00 (2259) ecostar (2327) 39S
10 lose ecostar (2313) bachvy00 (2273) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bachvy00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames