Annam1
Cờ nhanh: 1750 W34D0L16
Cờ chậm: 1945 W2347D407L2086)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hungminh (2011) Annam1 (1974) 32S
2 lose BivhhA72 (1953) Annam1 (2009) 32S
3 lose Annam1 (2038) ankhang74 (2079) 18S
4 lose Annam1 (2075) goose (1983) 35S
5 lose Annam1 (2094) thonk_man (1971) 31S
6 lose thonk_man (1951) Annam1 (2114) 57S
7 lose westworld_12 (2159) Annam1 (2145) 52S
8 win vubaonam (2159) Annam1 (2111) 25S
9 lose Annam1 (2154) YangYang (1964) 34S
10 win Binzin77 (2057) Annam1 (2127) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Annam1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames