vcddvd
Cờ nhanh: 1637 W28D1L24
Cờ chậm: 1857 W1231D559L1398)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NguyenTuanDu (1883) vcddvd (1872) 26S
2 lose voky102 (1852) vcddvd (1889) 26S
3 lose vcddvd (1905) Hueroicung (1900) 45S
4 win vcddvd (1896) bacatnhan (1665) 1S
5 win Quangpr (1834) vcddvd (1882) 9S
6 draw Hueroicung (1914) vcddvd (1881) 46S
7 lose voky102 (1834) vcddvd (1898) 39S
8 draw Quangpr (1827) vcddvd (1900) 87S
9 lose Hueroicung (1872) vcddvd (1917) 22S
10 win vcddvd (1902) Hueroicung (1890) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vcddvd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames