vcddvd
Cờ nhanh: 1563 W29D2L31
Cờ chậm: 1858 W2508D1514L2531)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vcddvd (1844) namthang (1804) 71S
2 win forfun123 (1820) vcddvd (1829) 18S
3 win PERTHNAM (1645) vcddvd (1819) 23S
4 win PERTHNAM (1656) vcddvd (1808) 17S
5 lose danhmd (1847) vcddvd (1823) 94S
6 draw hongha2 (1585) vcddvd (1830) 38S
7 win hongha2 (1594) vcddvd (1821) 36S
8 lose thichgaito (1780) vcddvd (1838) 26S
9 draw tetuu (1844) vcddvd (1838) 20S
10 draw cauquai67 (1862) vcddvd (1838) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vcddvd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames