ong_vua_nho
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1898 W717D131L747)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw khongtuoc (1745) ong_vua_nho (1902) 55S
2 lose nguyenthisau (2173) ong_vua_nho (1919) 18S
3 lose thinkb4do (1916) ong_vua_nho (1953) 38S
4 lose vuilachinh31 (1856) ong_vua_nho (1993) 22S
5 win HongChung1 (2033) ong_vua_nho (1957) 47S
6 draw thanhtlc (1961) ong_vua_nho (1957) 61S
7 lose anhson_cr (2024) ong_vua_nho (1986) 55S
8 lose chupuh (2108) ong_vua_nho (2012) 22S
9 lose tantt (2152) ong_vua_nho (2036) 23S
10 lose dragons (1946) ong_vua_nho (2075) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ong_vua_nho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames