ong_vua_nho
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2273 W777D144L797)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win GaConRoTi (2216) ong_vua_nho (2243) 25S
2 win suhuynh13 (2208) ong_vua_nho (2212) 19S
3 win ong_vua_nho (2174) nguoianh28 (2283) 62S
4 win chuteu2010 (1987) ong_vua_nho (2152) 57S
5 win NoikhongSW (2190) ong_vua_nho (2116) 24S
6 win dtnt1xt (2056) ong_vua_nho (2086) 67S
7 win ong_vua_nho (2068) Vitvamco2020 (2152) 33S
8 win ong_vua_nho (2036) chehungkts (2042) 34S
9 win ong_vua_nho (1999) chuteu2010 (2082) 38S
10 lose HarrisN (2006) ong_vua_nho (2032) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ong_vua_nho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames