SMA
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2135 W547D84L442)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SMA (2097) vidolaem (2196) 51S
2 lose SMA (2119) HoangLeDuc (2276) 39S
3 win SMA (2098) chiloveoil (1925) 24S
4 lose satthuvotinh (2067) SMA (2134) 43S
5 lose Trung12 (1984) SMA (2177) 28S
6 win SMA (2156) mabien (1981) 72S
7 win SMA (2125) tlcl049 (2120) 61S
8 lose Messi3979 (2182) SMA (2155) 38S
9 win SMA (2132) GietCONGSAN (1995) 40S
10 draw SMA (2133) AsianSquid (2116) 77S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SMA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames