anhle1982
Cờ nhanh: 1512 W56D1L57
Cờ chậm: 1855 W1278D232L1261)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhle1982 (1896) BinBinZin177 (1740) 47S
2 win anhle1982 (1862) binladin (1900) 22S
3 lose anhle1982 (1903) bestone (1743) 27S
4 win Ketban (1871) anhle1982 (1871) 33S
5 lose anhle1982 (1909) chung01 (1810) 32S
6 win anhle1982 (1876) Bacdau (1893) 29S
7 win anhle1982 (1849) HiepQ10 (1778) 33S
8 win anhle1982 (1826) Adkc1999 (1692) 41S
9 win anhle1982 (1800) kill4rice (1702) 26S
10 win anhle1982 (1770) empty1 (1753) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhle1982, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames