taurus9999
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1713 W7273D1405L6697)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namteo (1962) taurus9999 (1731) 38S
2 lose keodoo (1769) taurus9999 (1762) 24S
3 lose taurus9999 (1800) langtu_qb (1693) 18S
4 win taurus9999 (1772) davangvo (1715) 77S
5 lose Trinh_hy2999 (1773) taurus9999 (1805) 41S
6 lose taurus9999 (1810) HoangVu2 (2430) 32S
7 lose TPDAUBO (1847) taurus9999 (1822) 16S
8 lose HoangLeDuc (2033) taurus9999 (1842) 26S
9 lose taurus9999 (1871) HoaVoThuong (1913) 42S
10 win taurus9999 (1827) fifae1234 (2051) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taurus9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames