lad1510
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1711 W3065D384L3016)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bach1992 (1713) lad1510 (1695) 19S
2 win lad1510 (1681) Lytamhoan90 (1646) 26S
3 lose lad1510 (1695) dongchu (1736) 14S
4 draw lad1510 (1694) abccotuong6z (1756) 96S
5 lose bien67 (1675) lad1510 (1711) 14S
6 lose VanThai2020 (1850) lad1510 (1723) 13S
7 win co_ghien (1680) lad1510 (1708) 36S
8 draw weiwei (1586) lad1510 (1711) 45S
9 lose KW2007 (1675) lad1510 (1728) 38S
10 win anlam10 (1677) lad1510 (1714) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lad1510, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames