leechang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1671 W5222D1696L5248)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LuongLe (1609) leechang (1709) 7S
2 win leechang (1680) LuongLe (1638) 27S
3 draw leechang (1677) BivhhA72 (1728) 132S
4 lose TH13N (1898) leechang (1686) 47S
5 lose tranfill1 (1859) leechang (1709) 74S
6 draw tranfill1 (1868) leechang (1700) 52S
7 win badon (1669) leechang (1685) 48S
8 lose Caoqua7987 (1717) leechang (1716) 19S
9 lose leechang (1745) Xyz79 (1787) 19S
10 lose leechang (1772) Hacmavuong (1848) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leechang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames