Songma123
Cờ nhanh: 2002 W1884D211L1969
Cờ chậm: 1974 W841D183L794)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tinhvui (1927) Songma123 (1943) 39S
2 draw tinhvui (1926) Songma123 (1944) 43S
3 lose Songma123 (1981) tinhvui (1895) 23S
4 win Teobeonheo (2016) Songma123 (1945) 53S
5 draw eddiezou (2012) Songma123 (1941) 121S
6 lose Songma123 (1957) DucDuyTP (1948) 27S
7 win Adrian (1929) Songma123 (1942) 22S
8 lose Songma123 (1952) dong2020 (2140) 93S
9 draw dong2020 (2145) Songma123 (1947) 77S
10 draw taurus9999 (1973) Songma123 (1946) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Songma123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames