Jundat123
Cờ nhanh: 1461 W7D0L12
Cờ chậm: 1839 W3860D357L3739)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jundat123 (1853) Ytiger (1888) 26S
2 lose Jundat123 (1870) vit1102 (1809) 29S
3 win vit1102 (1823) Jundat123 (1856) 44S
4 win Jundat123 (1846) nducson1954 (1652) 20S
5 win Jundat123 (1836) nducson1954 (1662) 48S
6 lose amir1688 (1817) Jundat123 (1853) 37S
7 lose naizan (1900) Jundat123 (1868) 40S
8 lose Jundat123 (1883) naizan (1885) 22S
9 win QVinh (1736) Jundat123 (1872) 78S
10 win hoangky_2 (1687) Jundat123 (1862) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jundat123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames