Xuangachoi3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1881 W3322D803L3530)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose truong_voky (1936) Xuangachoi3 (1911) 39S
2 win Xuangachoi3 (1893) Linh_angle (1979) 52S
3 lose Linh_angle (1965) Xuangachoi3 (1907) 27S
4 lose Xuangachoi3 (1917) conghoa (2099) 32S
5 lose conghoa (2088) Xuangachoi3 (1928) 52S
6 lose matot (1920) Xuangachoi3 (1944) 50S
7 win trung76ht (1950) Xuangachoi3 (1910) 31S
8 lose Trump (1884) Xuangachoi3 (1945) 34S
9 win Tahungthinh (1943) Xuangachoi3 (1912) 29S
10 win Xuangachoi3 (1886) Bacdau (1800) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xuangachoi3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames