natural2017
Cờ nhanh: 1992 W1942D371L1979
Cờ chậm: 1530 W6D1L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DAIHERO (2077) natural2017 (2020) 36F
2 lose natural2017 (2051) LangVanPhong (2057) 33F
3 draw natural2017 (2051) LangVanPhong (2057) 62F
4 win tuyenta (2055) natural2017 (2017) 39F
5 lose natural2017 (2037) jackma (2224) 62F
6 lose Robo (2215) natural2017 (2059) 18F
7 lose natural2017 (2092) LangVanPhong (2060) 40F
8 win DAIHERO (2091) natural2017 (2058) 41F
9 win natural2017 (2029) warship (1989) 58F
10 win natural2017 (1997) tongky217 (2013) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by natural2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames