natural2017
Cờ nhanh: 2053 W3481D728L3536
Cờ chậm: 1530 W6D1L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose natural2017 (2068) Tddiz1309 (2089) 43F
2 win Tddiz1309 (2106) natural2017 (2051) 90F
3 win metallica07 (2010) natural2017 (2036) 49F
4 win metallica07 (2026) natural2017 (2020) 54F
5 lose ocvit (1945) natural2017 (2038) 17F
6 win natural2017 (2024) ocvit (1959) 36F
7 lose natural2017 (2037) Thienlyma08 (2105) 29F
8 lose Thienlyma08 (2091) natural2017 (2051) 22F
9 win natural2017 (2036) daisutu (2028) 13F
10 win daisutu (2044) natural2017 (2020) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by natural2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames