natural2017
Cờ nhanh: 1976 W2664D536L2721
Cờ chậm: 1530 W6D1L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win natural2017 (1948) Xiaoyang (1898) 48F
2 win natural2017 (1922) lolotica738 (1828) 47F
3 win natural2017 (1892) phubon (1863) 22F
4 lose natural2017 (1926) tomi70 (1883) 24F
5 win natural2017 (1897) Namtranduc (1852) 27F
6 draw natural2017 (1887) ankhang243 (2073) 104F
7 draw natural2017 (1875) DIEMTRAN (2081) 112F
8 win KyThuBenTre (1834) natural2017 (1844) 19F
9 lose danmientay (1981) natural2017 (1856) 43F
10 lose natural2017 (1868) danmientay (1969) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by natural2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames