le_binh85
Cờ nhanh: 1701 W3919D530L4770
Cờ chậm: 1814 W83D17L79)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tahungthinh (1959) le_binh85 (1838) 50S
2 lose Tahungthinh (1931) le_binh85 (1866) 50S
3 lose le_binh85 (1907) Turicky (1747) 34S
4 win le_binh85 (1877) hndl (1846) 29S
5 lose Bluediamond (2054) le_binh85 (1899) 62S
6 lose vinhnguyendu (1994) le_binh85 (1926) 29S
7 lose vinhnguyendu (1963) le_binh85 (1957) 43S
8 lose le_binh85 (1979) leechang (2130) 63S
9 lose Cotuonglaban (2042) le_binh85 (2008) 39S
10 win anhngoclinh (2035) le_binh85 (1973) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le_binh85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames