le_binh85
Cờ nhanh: 1755 W1765D240L2094
Cờ chậm: 1608 W61D12L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose le_binh85 (1776) Lam17 (1946) 23F
2 win BOBY1999 (1813) le_binh85 (1740) 38F
3 lose le_binh85 (1773) gMATIC (1741) 31F
4 win taitran229 (1860) le_binh85 (1734) 39F
5 lose viet_100 (1996) le_binh85 (1751) 28F
6 lose duckiller11 (2011) le_binh85 (1769) 65F
7 lose le_binh85 (1787) quyenchau (2028) 42F
8 draw le_binh85 (1782) Hpman05 (1870) 47F
9 lose le_binh85 (1806) myvu (1934) 1F
10 lose SnPhm (1791) le_binh85 (1840) 11F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le_binh85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames