le_binh85
Cờ nhanh: 1845 W4352D601L5294
Cờ chậm: 1717 W95D18L100)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose le_binh85 (1879) tuyenta (1835) 51F
2 lose le_binh85 (1905) caodung (1993) 51F
3 win le_binh85 (1868) thanhlsthanh (1953) 43F
4 lose le_binh85 (1898) thangmattri (1929) 37F
5 lose Hau_ATT (2026) le_binh85 (1923) 49F
6 lose RedRiver80 (2012) le_binh85 (1951) 34F
7 lose HocCoTuong19 (1889) le_binh85 (1989) 40F
8 lose le_binh85 (2020) TungLam2020 (2027) 17F
9 win le_binh85 (1994) tuyenta (1897) 37F
10 win le_binh85 (1958) chopchai (2026) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by le_binh85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames