BigBrothers
Cờ nhanh: 2116 W2213D421L2144
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tinhle123456 (2168) BigBrothers (2130) 76F
2 lose BigBrothers (2145) Tinhle123456 (2153) 34F
3 draw BigBrothers (2144) ihren (2167) 62F
4 win ihren (2204) BigBrothers (2107) 49F
5 win BigBrothers (2088) coga79 (2194) 23F
6 win RR138 (2069) BigBrothers (2073) 1F
7 lose Camonban (2113) BigBrothers (2088) 32F
8 lose BigBrothers (2104) Camonban (2097) 20F
9 draw BigBrothers (2104) Viet1276 (2104) 97F
10 lose BigBrothers (2121) Viet1276 (2087) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BigBrothers, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames