BigBrothers
Cờ nhanh: 2180 W3541D715L3259
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win WuHan (2026) BigBrothers (2169) 31F
2 win BigBrothers (2157) WuHan (2038) 25F
3 lose natural2017 (2194) BigBrothers (2172) 25F
4 lose BigBrothers (2188) natural2017 (2178) 29F
5 lose kk92 (2298) BigBrothers (2201) 32F
6 lose BigBrothers (2214) kk92 (2285) 32F
7 win hungma (2023) BigBrothers (2204) 27F
8 win BigBrothers (2193) hungma (2034) 24F
9 lose khoile (2240) BigBrothers (2208) 41F
10 lose BigBrothers (2224) khoile (2224) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BigBrothers, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames