namteo
Cờ nhanh: 1861 W81D1L86
Cờ chậm: 2106 W3514D480L3460)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win khiemli (2170) namteo (2068) 52S
2 lose namteo (2094) Jastip (2187) 26S
3 lose AnnickLebail (2206) namteo (2120) 31S
4 lose timothydnc (2257) namteo (2145) 30S
5 lose namteo (2184) kowlooncity (2054) 55S
6 lose namteo (2208) anhngoc (2324) 17S
7 win nguyenpmutt (2146) namteo (2179) 34S
8 draw tungdientu (2182) namteo (2179) 57S
9 win Master2006 (2134) namteo (2148) 26S
10 win DanDm (2142) namteo (2115) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namteo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames