namteo
Cờ nhanh: 1861 W81D1L86
Cờ chậm: 1976 W4230D580L4188)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chichxike (2074) namteo (2003) 12S
2 lose namteo (2021) tranhanh (1950) 39S
3 lose namteo (2036) ngocthanh01 (2065) 22S
4 draw namteo (2034) ngocthanh01 (2067) 49S
5 win namteo (2005) vuluonghau (1966) 27S
6 win namteo (1970) chichxike (2030) 32S
7 win namteo (1950) taurus9999 (1751) 32S
8 win namteo (1921) dongduc11 (1874) 79S
9 win namteo (1886) Bacdau (1951) 50S
10 lose namteo (1898) toixinthua (2278) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namteo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames