namteo
Cờ nhanh: 1861 W81D1L86
Cờ chậm: 2062 W3723D514L3663)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win votong34 (1933) namteo (2037) 40S
2 draw vubaonam (2191) namteo (2028) 70S
3 lose namteo (2062) vtc (2026) 17S
4 lose anhteons (1941) namteo (2103) 25S
5 lose AnNinhQv (2228) namteo (2128) 38S
6 lose namteo (2152) goose (2270) 32S
7 win namteo (2111) cobra (2278) 47S
8 draw namteo (2110) vubaonam (2142) 16S
9 win liembhxh (2029) namteo (2082) 59S
10 win namteo (2047) bopchimem (2101) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namteo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames