namteo
Cờ nhanh: 1784 W81D1L91
Cờ chậm: 2068 W4695D665L4679)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win namteo (2026) Misuji (2210) 30S
2 win namteo (1993) BMW (2012) 40S
3 win ahtee (2075) namteo (1954) 45S
4 lose namteo (1981) binh___dinh (2061) 9S
5 draw Prudential (2181) namteo (1969) 41S
6 lose Messi3979 (2008) namteo (2000) 41S
7 win Onggiaolang (1999) namteo (1966) 35S
8 draw namteo (1972) ngan_nam_doi (1860) 28S
9 win levantuan (1917) namteo (1942) 53S
10 win namteo (1898) Vit_GM (2115) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namteo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames