Fishingfun
Cờ nhanh: 1444 W1D0L5
Cờ chậm: 1972 W1723D239L1873)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Fishingfun (1993) Peter2016 (2178) 26S
2 win Fishingfun (1976) keong (1730) 13S
3 lose Fishingfun (2012) koalun88 (1941) 40S
4 draw Fishingfun (2016) koalun88 (1937) 91S
5 win Fishingfun (2003) y2008 (1921) 31S
6 lose Fishingfun (2027) hocdibuon (2156) 63S
7 win Hungdung10 (2054) Fishingfun (1992) 26S
8 lose Fishingfun (2013) Trinhp (2188) 29S
9 lose yen__2008 (2241) Fishingfun (2032) 23S
10 win Fishingfun (2012) Kannelmaki (1808) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Fishingfun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames