whyisthat
Cờ nhanh: 2252 W3274D427L2761
Cờ chậm: 2267 W1292D240L1045)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose whyisthat (2270) danghdai (2173) 60F
2 win danghdai (2186) whyisthat (2257) 24F
3 draw whyisthat (2257) vodanh8612 (2271) 52F
4 lose whyisthat (2272) DoiThuong___ (2282) 42F
5 lose DoiThuong___ (2266) whyisthat (2288) 67F
6 lose DoiThuong___ (2229) whyisthat (2325) 14F
7 lose whyisthat (2354) Copvinhlong (2401) 34F
8 win anhhungkyhn (2187) whyisthat (2331) 53F
9 draw taipo (2119) whyisthat (2343) 71F
10 lose whyisthat (2380) danghdai (2284) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by whyisthat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames