whyisthat
Cờ nhanh: 2155 W3513D452L2952
Cờ chậm: 2249 W1292D240L1046)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win whyisthat (2141) choico5 (2107) 47F
2 win danghdai (2272) whyisthat (2121) 37F
3 lose whyisthat (2133) danghdai (2260) 44F
4 win lai_ly_huynh (2185) whyisthat (2115) 25F
5 lose whyisthat (2129) lai_ly_huynh (2171) 22F
6 win whyisthat (2109) emtunghi (2253) 42F
7 lose emtunghi (2241) whyisthat (2121) 25F
8 win iseeu (2208) whyisthat (2102) 33F
9 lose Buingocchi (2153) whyisthat (2132) 43F
10 lose bssk5 (2088) whyisthat (2149) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by whyisthat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames