whyisthat
Cờ nhanh: 2050 W1076D129L913
Cờ chậm: 2280 W1161D212L939)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThoiThe (2197) whyisthat (2074) 44F
2 win xe_tang1 (2094) whyisthat (2057) 14F
3 lose whyisthat (2071) siang_hua (2113) 36F
4 win siang_hua (2131) whyisthat (2053) 31F
5 win whyisthat (2036) beatmeup (2088) 43F
6 lose beatmeup (2073) whyisthat (2051) 24F
7 win whyisthat (2040) namhoa (1879) 42F
8 lose namhoa (1858) whyisthat (2061) 42F
9 lose keicheng (2140) whyisthat (2074) 39F
10 draw whyisthat (2072) keicheng (2142) 58F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by whyisthat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames