cogiaisau2
Cờ nhanh: 2414 W4237D793L3020
Cờ chậm: 2260 W1126D281L766)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ajkieu (2143) cogiaisau2 (2263) 71S
2 win satangx1x (2102) cogiaisau2 (2252) 68S
3 draw hiensi (2264) cogiaisau2 (2418) 31F
4 win xuanphong (2000) cogiaisau2 (2243) 51S
5 draw danghien68 (2138) cogiaisau2 (2246) 43S
6 lose cogiaisau2 (2266) danghien68 (2118) 25S
7 win tandinh1965 (2347) cogiaisau2 (2247) 1S
8 win vothanh0803 (2117) cogiaisau2 (2235) 39S
9 win cogiaisau2 (2222) vothanh0803 (2130) 27S
10 lose We_languoiVn (2132) cogiaisau2 (2241) 120S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cogiaisau2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames