cogiaisau2
Cờ nhanh: 2410 W4962D956L3418
Cờ chậm: 2300 W1581D448L994)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tithi2015 (2229) cogiaisau2 (2302) 27S
2 win cogiaisau2 (2398) danghdai (2285) 39F
3 win cogiaisau2 (2377) E_T_ (2579) 22F
4 lose cogiaisau2 (2396) coga79 (2272) 29F
5 win cogiaisau2 (2386) khoile (2192) 33F
6 lose cogiaisau2 (2408) khoile (2170) 19F
7 lose FfaM (2258) cogiaisau2 (2429) 37F
8 win cogiaisau2 (2416) FfaM (2326) 52F
9 win FfaM (2340) cogiaisau2 (2402) 47F
10 win cogiaisau2 (2393) bssk3 (2177) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cogiaisau2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames