cogiaisau2
Cờ nhanh: 2505 W5249D1028L3562
Cờ chậm: 2407 W1667D474L1040)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win suzhou512 (2396) cogiaisau2 (2478) 25F
2 win Kienankythu (2259) cogiaisau2 (2396) 34S
3 win cogiaisau2 (2385) nguyenthong (2250) 52S
4 lose nguyenthong (2229) cogiaisau2 (2406) 41S
5 draw cogiaisau2 (2470) hoahongden (2768) 61F
6 win cogiaisau2 (2462) Thienlyma08 (2213) 10F
7 win Baongoc19876 (2273) cogiaisau2 (2452) 30F
8 win cogiaisau2 (2441) Baongoc19876 (2284) 18F
9 win BigBrothers (2398) cogiaisau2 (2426) 19F
10 win iseeu (2235) cogiaisau2 (2416) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cogiaisau2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames