cogiaisau2
Cờ nhanh: 2428 W6644D1411L4393
Cờ chậm: 2306 W1886D557L1168)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cogiaisau2 (2395) bachvy00 (2426) 48F
2 lose cogiaisau2 (2439) MinhPhan (2217) 31F
3 win thuanuaroi11 (2248) cogiaisau2 (2429) 21F
4 draw cogiaisau2 (2434) thuanuaroi11 (2243) 102F
5 win hiensi (2362) cogiaisau2 (2420) 35F
6 win cogiaisau2 (2405) hiensi (2377) 30F
7 win cogiaisau2 (2396) gathoima (2155) 47F
8 lose MSD2021 (2183) cogiaisau2 (2418) 42F
9 win hung_banme (2217) cogiaisau2 (2408) 37F
10 win cogiaisau2 (2397) VanVan (2245) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cogiaisau2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames