cogiaisau2
Cờ nhanh: 2445 W3949D757L2840
Cờ chậm: 2308 W1043D263L719)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuanho1959 (2188) cogiaisau2 (2437) 56F
2 win cogiaisau2 (2427) para2017 (2244) 93F
3 draw para2017 (2239) cogiaisau2 (2432) 60F
4 lose chungletc (2372) cogiaisau2 (2322) 49S
5 win cogiaisau2 (2313) Kiem_Vo_Anh (2094) 31S
6 win cogiaisau2 (2300) gerald99 (2232) 54S
7 win cogiaisau2 (2285) HipN2 (2283) 26S
8 lose cogiaisau2 (2300) NguynH9 (2318) 31S
9 win para2017 (2348) cogiaisau2 (2419) 45F
10 win cogiaisau2 (2405) para2017 (2362) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cogiaisau2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames