vodanh8612
Cờ nhanh: 2161 W583D78L479
Cờ chậm: 1852 W208D33L170)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose natural2017 (2297) vodanh8612 (2173) 64F
2 win vodanh8612 (2153) natural2017 (2317) 66F
3 lose Yeeeeeeeeeee (2139) vodanh8612 (2169) 30F
4 lose Robo (2304) vodanh8612 (2194) 17F
5 win lmd (2124) vodanh8612 (2180) 34F
6 win vodanh8612 (2165) lmd (2139) 32F
7 draw gdbs (2031) vodanh8612 (2169) 75F
8 draw gdbs (2027) vodanh8612 (2173) 55F
9 lose Robo (2269) vodanh8612 (2200) 14F
10 lose Vinhcaso0102 (2118) vodanh8612 (2219) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vodanh8612, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames