yenthanh
Cờ nhanh: 2143 W940D148L752
Cờ chậm: 1624 W14D0L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vodanh8612 (2105) yenthanh (2128) 66F
2 draw yenthanh (2128) vodanh8612 (2105) 62F
3 win yenthanh (2113) mavuong06 (2088) 42F
4 win ltd_lnh (2270) yenthanh (2092) 23F
5 win yenthanh (2080) nguyendieu (1970) 39F
6 win KhuongTuNha (1617) yenthanh (2076) 18F
7 win vvt_vt (1916) yenthanh (2065) 28F
8 win yenthanh (2051) Dqtien_6996 (1992) 87F
9 win Dqtien_6996 (2007) yenthanh (2036) 38F
10 win ocvit (2046) yenthanh (2020) 72F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yenthanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames