Viper_99
Cờ nhanh: 1696 W1650D32L1673
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Viper_99 (1710) nnk (1767) 20F
2 win Viper_99 (1695) vipvip649 (1692) 25F
3 win Viper_99 (1682) papa (1597) 31F
4 win Viper_99 (1666) HB6 (1683) 26F
5 win Viper_99 (1652) ThanhTin1804 (1607) 21F
6 win Viper_99 (1636) romlua (1650) 36F
7 win Viper_99 (1620) samsanghong (1632) 32F
8 lose Viper_99 (1635) dinhpt (1657) 21F
9 lose Viper_99 (1652) VickyXu (1596) 25F
10 win Viper_99 (1635) yumiko (1689) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Viper_99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames