vitwatroi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1860 W7834D2012L8051)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MinhDaiUy (1899) vitwatroi (1860) 62S
2 lose ThachXuan (1571) vitwatroi (1910) 4S
3 win ThachXuan (1585) vitwatroi (1896) 25S
4 win ThachXuan (1601) vitwatroi (1880) 16S
5 win ThachXuan (1618) vitwatroi (1863) 28S
6 win vitwatroi (1844) ThachXuan (1637) 52S
7 draw ThachXuan (1624) vitwatroi (1857) 55S
8 win ThachXuan (1644) vitwatroi (1837) 27S
9 lose MinhDaiUy (1894) vitwatroi (1848) 18S
10 lose vitwatroi (1866) nltho84 (1624) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vitwatroi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames