cobra
Cờ nhanh: 2040 W1941D373L2508
Cờ chậm: 2231 W116D34L110)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuongkiller (1858) cobra (2030) 24F
2 win cobra (2019) tuongkiller (1869) 30F
3 lose cobra (2055) kokyong_riau (1979) 21F
4 win ease (1954) cobra (2028) 40F
5 lose NTT1979 (2010) cobra (2045) 34F
6 lose Thanhdat2020 (2111) cobra (2059) 21F
7 lose Thanhdat2020 (2079) cobra (2091) 43F
8 lose Robo (2336) cobra (2109) 1F
9 win NamViet (1982) cobra (2084) 47F
10 win Donghuong (2138) cobra (2047) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cobra, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames