didierdrogba
Cờ nhanh: 2355 W1014D195L966
Cờ chậm: 1876 W30D8L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tommyvan11 (2337) didierdrogba (2356) 61F
2 lose thuanuaroi11 (2273) didierdrogba (2395) 64F
3 win didierdrogba (2366) QuaDen (2323) 37F
4 draw didierdrogba (2368) QuaDen (2321) 39F
5 win didierdrogba (2341) danghdai (2266) 13F
6 win didierdrogba (2314) dinhbolsa (2242) 39F
7 win didierdrogba (2296) trinhuk (2057) 24F
8 win michael197 (2406) didierdrogba (2256) 54F
9 draw didierdrogba (2248) michael197 (2384) 29F
10 draw didierdrogba (2251) ME_CUNG (2189) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by didierdrogba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames