CoLover
Cờ nhanh: 2051 W22358D2027L19562
Cờ chậm: 1943 W37D3L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducdungvan (2216) CoLover (2074) 25F
2 lose pkk2015 (1902) CoLover (2095) 1F
3 win CoLover (2079) daisutu (2106) 29F
4 lose daisutu (2090) CoLover (2095) 27F
5 win pkk2015 (1912) CoLover (2085) 21F
6 lose Shark (2230) CoLover (2097) 32F
7 lose GT2013 (2113) CoLover (2113) 33F
8 lose CoLover (2130) GT2013 (2096) 28F
9 lose il0o0li (2375) CoLover (2139) 26F
10 lose FfaM (2294) CoLover (2150) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoLover, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames