CoLover
Cờ nhanh: 1943 W16352D1658L13851
Cờ chậm: 1781 W23D2L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xuangiang (1908) CoLover (1960) 14F
2 lose ME_CUNG (2030) CoLover (1989) 34F
3 lose samnhung (1938) CoLover (2007) 22F
4 win CoLover (1988) Blitzgames (2091) 25F
5 lose Blitzgames (2078) CoLover (2001) 21F
6 win CoLover (1987) juwen28 (1939) 34F
7 win juwen28 (1954) CoLover (1972) 24F
8 win CoLover (1950) emtunghi (2158) 45F
9 lose emtunghi (2148) CoLover (1960) 29F
10 lose dachlau (1839) CoLover (1980) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoLover, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames