CoLover
Cờ nhanh: 1979 W17884D1726L15215
Cờ chậm: 1796 W25D2L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CoLover (1966) ysggg (1875) 46F
2 lose Huyet_KiemSG (1917) CoLover (1984) 57F
3 win CoLover (1970) Huyet_KiemSG (1931) 33F
4 win coichungtao (1883) CoLover (1957) 32F
5 lose trinhuk (1997) CoLover (1988) 51F
6 lose bopbopbop (1944) CoLover (2005) 25F
7 win badskill (2003) CoLover (1989) 47F
8 lose CoLover (2005) badskill (1987) 22F
9 win CoLover (1990) chitcho (1980) 72F
10 win chitcho (1996) CoLover (1974) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoLover, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames