vuaco
Cờ nhanh: 1785 W1209D41L1159
Cờ chậm: 1729 W37D1L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuaco (1768) anbinh (1821) 64F
2 lose anbinh (1806) vuaco (1783) 40F
3 lose Tuclamha (1836) vuaco (1797) 32F
4 lose vuaco (1810) tomtran30 (1885) 1F
5 draw vuaco (1808) atam (1879) 152F
6 win amigo (1862) vuaco (1790) 29F
7 lose amigo (1848) vuaco (1804) 42F
8 win phat123 (1825) vuaco (1787) 37F
9 lose zdlan (1859) vuaco (1801) 41F
10 win Iwin2017 (1902) vuaco (1782) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuaco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames