AnNinhQv
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2050 W1053D137L813)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnNinhQv (2076) Gago (2174) 32S
2 win GayDanhCho (2181) AnNinhQv (2036) 67S
3 lose mathienly (2145) AnNinhQv (2063) 40S
4 lose Vit_GM (2048) AnNinhQv (2098) 39S
5 lose kimquanlb (1972) AnNinhQv (2139) 47S
6 lose Tahungthinh (2174) AnNinhQv (2170) 71S
7 lose vuluonghau (2126) AnNinhQv (2206) 45S
8 lose AnNinhQv (2246) binh___dinh (2108) 23S
9 win cophonui (2177) AnNinhQv (2217) 24S
10 win AnNinhQv (2189) namteo (2137) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnNinhQv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames