AnNinhQv
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2220 W436D61L327)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose quanhanoi123 (1946) AnNinhQv (2269) 57S
2 win AnNinhQv (2245) nguyenbahien (2119) 16S
3 win ToP10_kO (2047) AnNinhQv (2224) 42S
4 win AnNinhQv (2193) vuilachinh31 (2177) 65S
5 win AnNinhQv (2165) ToP10_kO (2107) 27S
6 win chichxike (2201) AnNinhQv (2129) 31S
7 win Thaixalem007 (1964) AnNinhQv (2106) 33S
8 win AnNinhQv (2062) Diminop (2275) 24S
9 win Hollywood (1943) AnNinhQv (2036) 85S
10 win hoangc14 (1999) AnNinhQv (2005) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnNinhQv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames