trung76ht
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1943 W1724D472L1826)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lll78New (1832) trung76ht (1984) 36S
2 win trung76ht (1952) chehungkts (1968) 70S
3 win trung76ht (1932) Xuangachoi3 (1728) 53S
4 lose trung76ht (1957) chupuh (2065) 78S
5 win trung76ht (1937) votulaclu (1738) 33S
6 win trung76ht (1912) vuilachinh31 (1797) 20S
7 lose trung76ht (1935) Vantosg (2074) 18S
8 win NhnAlex (1880) trung76ht (1905) 36S
9 draw tranhaiTQ (2001) trung76ht (1899) 45S
10 lose trung76ht (1927) rongls (1982) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trung76ht, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames