trung76ht
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1913 W1919D524L2018)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trung76ht (1944) vicoma (1958) 59S
2 win Lebaohan_dn (1896) trung76ht (1914) 41S
3 lose enhoavocung (1924) trung76ht (1947) 57S
4 lose trung76ht (1965) chehungkts (2190) 49S
5 draw trung76ht (1976) hien71 (1788) 72S
6 lose trung76ht (2001) moihocco (2103) 37S
7 win KyThuMienTay (1944) trung76ht (1971) 27S
8 lose Trum_San_Ga (1923) trung76ht (2008) 46S
9 lose trung76ht (2033) chupuh (2140) 22S
10 win enhoavocung (1942) trung76ht (2005) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trung76ht, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames