Jeans
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2061 W5300D911L6568)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose limst (2295) Jeans (2070) 26S
2 lose Jeans (2080) limst (2285) 42S
3 lose Jeans (2092) Mibie (2194) 28S
4 win Jeans (2072) tuan5roi147 (2233) 41S
5 win tuan5roi147 (2254) Jeans (2051) 20S
6 lose Big_Star (2174) Jeans (2077) 26S
7 lose Tocbacdamoi (2132) Jeans (2091) 40S
8 win Jeans (2072) Song_Tu (2195) 33S
9 lose Jeans (2085) Song_Tu (2182) 38S
10 win Jeans (2044) zcj (2211) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jeans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames