Jeans
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2042 W3721D597L4587)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Jeans (2012) nguyenvanhue (1982) 34S
2 win cophonui (2007) Jeans (1979) 26S
3 win Jeans (1963) doloan2020 (1994) 71S
4 win doloan2020 (2012) Jeans (1945) 60S
5 lose nelson (1875) Jeans (1983) 23S
6 lose xiuxiu (2156) Jeans (2006) 52S
7 lose dinhtam2c (2033) Jeans (2038) 24S
8 lose Jeans (2070) thaychuan (2069) 56S
9 win AC4888 (2054) Jeans (2038) 19S
10 draw Jeans (2036) tuyetkiem (2080) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jeans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames