Jeans
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1967 W7041D1270L8829)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jeans (1988) Vanson (2174) 32S
2 win kowlooncity (2013) Jeans (1953) 63S
3 lose Jeans (1962) myvu (2206) 25S
4 lose myvu (2197) Jeans (1971) 37S
5 lose Jeans (1982) phituan (2145) 29S
6 win loan (1970) Jeans (1966) 44S
7 lose sodo (2103) Jeans (1991) 19S
8 lose Jeans (1997) gn30013 (2554) 35S
9 draw Jeans (1996) josh25 (2017) 81S
10 lose meocontimban (2158) Jeans (2019) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jeans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames