saigon60
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2107 W20401D2066L18895)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saonamchi (1854) saigon60 (2099) 66S
2 win thuthytrang (2153) saigon60 (2081) 22S
3 lose saigon60 (2094) thonvida (2179) 40S
4 lose thonvida (2165) saigon60 (2108) 57S
5 win coboho (2043) saigon60 (2094) 8S
6 win coboho (2058) saigon60 (2079) 11S
7 win saigon60 (2065) tramht (2013) 19S
8 lose tramht (1995) saigon60 (2083) 35S
9 win nghia_sg (1978) saigon60 (2070) 8S
10 lose thiamfo (1974) saigon60 (2089) 63S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saigon60, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames