thiendai99
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2139 W157D43L101)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tinkhongem (1962) thiendai99 (2139) 28S
2 lose thiendai99 (2157) tao_day (2080) 47S
3 draw tao_day (2078) thiendai99 (2159) 93S
4 draw U1956 (2159) thiendai99 (2159) 41S
5 draw thiendai99 (2159) U1956 (2159) 24S
6 win kythugomay (2075) thiendai99 (2146) 45S
7 lose GIEMMA002 (2057) thiendai99 (2165) 27S
8 win thiendai99 (2152) GIEMMA002 (2070) 35S
9 win frank11435 (2231) thiendai99 (2134) 35S
10 lose cantyn (2087) thiendai99 (2151) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thiendai99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames