XuanHong12
Cờ nhanh: 1514 W1D0L0
Cờ chậm: 2167 W1451D278L1182)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose XuanHong12 (2179) Rumqnam2016 (2284) 48S
2 win XuanHong12 (2164) macketoi (2135) 24S
3 lose XuanHong12 (2180) danhco1993 (2150) 57S
4 win XuanHong12 (2165) danhco1993 (2147) 52S
5 win XuanHong12 (2151) locq8_sg (2105) 40S
6 win XuanHong12 (2139) hoangd61 (2028) 22S
7 win XuanHong12 (2128) mikefong (1985) 32S
8 draw XuanHong12 (2132) mikefong (1981) 44S
9 lose XuanHong12 (2150) vuong1964 (2072) 31S
10 win XuanHong12 (2134) macketoi (2159) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by XuanHong12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames