COTHONHAC57
Cờ nhanh: 2412 W90D7L20
Cờ chậm: 2341 W317D100L150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sonanh (2174) COTHONHAC57 (2330) 24S
2 lose COTHONHAC57 (2346) HaiLuaTN (2325) 44S
3 win HaiLuaTN (2341) COTHONHAC57 (2330) 39S
4 win COTHONHAC57 (2320) vuthuha (2128) 17S
5 win Tinh_Vo (2161) COTHONHAC57 (2309) 25S
6 lose COTHONHAC57 (2330) Tinh_Vo (2140) 10S
7 win sonanh (2186) COTHONHAC57 (2318) 23S
8 win tranpharmd (1448) COTHONHAC57 (2316) 4S
9 win COTHONHAC57 (2305) dzung (2153) 56S
10 lose COTHONHAC57 (2326) GiangMP (2143) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by COTHONHAC57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames