COTHONHAC57
Cờ nhanh: 2412 W90D7L20
Cờ chậm: 2469 W160D36L51)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw yan (2226) COTHONHAC57 (2476) 36S
2 win donna1982 (1614) COTHONHAC57 (2474) 30S
3 win firstavenue (2454) COTHONHAC57 (2462) 1S
4 lose COTHONHAC57 (2479) firstavenue (2437) 29S
5 win LyDan (2276) COTHONHAC57 (2469) 30S
6 win COTHONHAC57 (2467) jiajia0215 (1769) 68S
7 lose COTHONHAC57 (2488) happy2000 (2319) 62S
8 win awang22303 (2158) COTHONHAC57 (2477) 26S
9 win COTHONHAC57 (2465) awang22303 (2170) 15S
10 win awang22303 (2183) COTHONHAC57 (2452) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by COTHONHAC57, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames