choison
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2026 W4577D663L3674)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ng_Duc_Thanh (1863) choison (2047) 60S
2 draw choison (2052) Ng_Duc_Thanh (1858) 47S
3 win choison (2041) CaFeVn (1879) 33S
4 win CaFeVn (1890) choison (2030) 36S
5 win choison (2016) hoa_change (1958) 34S
6 win hoa_change (1973) choison (2001) 41S
7 lose benkin (2080) choison (2014) 60S
8 win choison (2001) vietvang (1906) 39S
9 win vietvang (1919) choison (1988) 48S
10 win choison (1976) cafelacson (1871) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choison, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames