choison
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2020 W3418D509L2734)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuxuong (1855) choison (2041) 117S
2 win choison (2030) tuxuong (1866) 26S
3 win choison (2018) vuongpham (1913) 50S
4 lose choison (2040) MIT2004 (1809) 24S
5 win Pt1975 (1864) choison (2029) 39S
6 lose huyen_minh (2227) choison (2039) 48S
7 lose choison (2050) huyen_minh (2216) 40S
8 win choison (2039) return (1899) 30S
9 win choison (2028) ha_nguyen (1877) 51S
10 win ha_nguyen (1889) choison (2016) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choison, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames