choison
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1975 W2282D364L1889)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thu_coi_sao (1814) choison (1996) 65S
2 win choison (1982) jtam19 (1944) 24S
3 win choison (1969) lkfeng1990 (1889) 39S
4 lose choison (1988) lkfeng1990 (1870) 66S
5 win choison (1971) nsaw (2030) 110S
6 win nsaw (2048) choison (1953) 48S
7 win choison (1940) aphoi (1872) 28S
8 win aphoi (1886) choison (1926) 13S
9 lose choison (1942) jumbovape (1917) 28S
10 lose jumbovape (1900) choison (1959) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choison, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames