choison
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2058 W5494D821L4397)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducqbui1 (1874) choison (2079) 54S
2 lose choison (2098) gauthancong (1996) 31S
3 win gauthancong (2009) choison (2085) 41S
4 lose choison (2101) vuthuha (2071) 50S
5 win vuthuha (2087) choison (2085) 24S
6 win Trungtotagi (2160) choison (2067) 60S
7 win dangminhhieu (2181) choison (2047) 36S
8 win choison (2035) Quentot2020 (1930) 24S
9 win Quentot2020 (1943) choison (2022) 37S
10 lose choison (2037) vuduchy1 (2051) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choison, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames