sothich
Cờ nhanh: 1766 W428D26L399
Cờ chậm: 1875 W8293D1534L7963)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SongNhue (1844) sothich (1860) 29S
2 win sothich (1844) SongNhue (1860) 22S
3 draw sothich (1844) yank (1874) 40S
4 lose sothich (1860) Koondola (1831) 24S
5 lose Koondola (1814) sothich (1877) 22S
6 win sothich (1861) UNITEDSTATE (1878) 46S
7 win sothich (1851) chien_tran12 (1682) 47S
8 win sothich (1836) MinhRau2013 (1831) 67S
9 lose MinhRau2013 (1814) sothich (1853) 44S
10 lose sothich (1871) hoangcafe (1787) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sothich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames