choison
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1982 W2914D440L2346)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win choison (1966) levantuan (1992) 43S
12 lose Ngay3Van (1983) choison (1981) 27S
13 lose choison (1997) Ngay3Van (1967) 23S
14 win mockiem (1891) choison (1984) 15S
15 win choison (1970) mockiem (1905) 22S
16 lose choison (1987) Clinton (1940) 26S
17 lose choison (2004) truong1951 (1971) 46S
18 win truong1951 (1986) choison (1989) 65S
19 draw taukhua (1996) choison (1989) 88S
20 win choison (1968) ngominhquoc (1791) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choison, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames