ynhien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2221 W9515D2893L8643)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ynhien (2215) Lenh_Ho_Xung (2435) 84S
2 lose Lenh_Ho_Xung (2425) ynhien (2225) 22S
3 lose HOADA_KIEM_ (2418) ynhien (2235) 17S
4 lose king_1989 (2166) ynhien (2253) 20S
5 lose ynhien (2272) king_1989 (2147) 33S
6 win ducnhat1980 (2200) ynhien (2258) 45S
7 win ynhien (2248) chessking38 (2076) 64S
8 win chessking38 (2087) ynhien (2237) 37S
9 lose ynhien (2253) DogPound (2221) 37S
10 draw DogPound (2221) ynhien (2253) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ynhien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames